amoxicillin uk

buy amoxicillin

cheap accutane

buy accutane uk online buy accutane cream

buy accutane pills

accutane without dermatologist redirect accutane without insurance reddit

Deelnemen

Voordelen voor ZP-ers

Deelname aan Onderneemkracht biedt voor jou als ZP-er vele voordelen. Naast het vergroten van je zakelijk netwerk, is de kans op grotere opdrachten en dus meer omzet aanzienlijk groter. Wij bieden facilitaire ondersteuning bij gezamenlijke opdrachten. Via workshops en bijeenkomsten kun je je kennis als vakprofessional en zelfstandig ondernemer verbreden en verdiepen. Via je eigen profiel op de site kun je je online zichtbaarheid direct al vergroten.

Delen in de winst
Wij vragen van onze leden een actieve houding bij het genereren van gezamenlijke opdrachten. Als dank delen zij in de winst van Onderneemkracht via winstcertificaten. De kracht van Onderneemkracht schuilt in het persoonlijk contact. Daarom is een persoonlijke kennismaking een vereiste om deel uit te kunnen maken van het netwerk. Wil je meer weten over de werkwijze van Onderneemkracht? Klik hier voor een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

 

10 voordelen van Onderneemkracht voor ZP-ers

• Zichtbaarheid
Onderneemkracht doet veel aan promotie, heeft een groot zakelijk relatienetwerk en kan een goed, extra communicatiemiddel voor je zijn. Met je persoonlijke profiel op de website profiteer je mee van onze naamsbekendheid. Je bent vindbaar en bereikbaar voor mogelijke opdrachtgevers.

• Meer kansen op opdrachten
Persoonlijke aanbevelingen verdienen de voorkeur bij de zoektocht naar de juiste man of vrouw voor een opdracht. De bij Onderneemkracht aangesloten vak professionals ontmoeten elkaar regelmatig en leren elkaars kwaliteiten ontdekken en waarderen. De ervaring leert dat de vertrouwensband tussen opdrachtgever en professional vaak leidt tot vragen op andere vakgebieden. Hieruit ontstaan de nodige persoonlijke aanbevelingen.

• Meer resultaat uit (gezamenlijke) opdrachten
Sommige opdrachten vragen om inzet van meerdere vakdisciplines, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie. Onderneemkracht wordt benaderd door MKB bedrijven en organisaties uit zorg en onderwijs met vragen van uiteenlopende aard. Zij zijn daarbij op zoek naar lokale experts. Daar waar doorverwijzingen binnen het collectief leiden tot een opdracht, worden deze gewaardeerd met een aanbrengprovisie van 5% van de waarde van de opdracht met een maximum van € 2.500 voor de aanbrenger.

• Een groter en sterker zakelijk netwerk
Iedere vakspecialist binnen het collectief beschikt over een eigen netwerk van opdrachtgevers. Dit gezamenlijke netwerk groeit evenredig door de activiteiten van Onderneemkracht als collectief.

• Extra promotie voor je eigen bedrijf
Regelmatig gaan er nieuwsbrieven naar het relatienetwerk en worden social media gebruikt om diverse doelgroepen te bereiken en te informeren. Je profiteert hier direct van mee. Bezoekers van de internetsite van Onderneemkracht zien je profiel en lezen reacties van opdrachtgevers. Prima extra promotie voor je bedrijf.

• Garantie naar opdrachtgevers door samenwerking en krachtenbundeling
Je bent dan wel een één-pitter, maar je staat niet alleen.Vragen over garanties met betrekking tot de continuïteit van je opdrachten kun je geven, omdat je weet dat gekwalificeerde vak collega's klaar staan in geval van calamiteiten.

• Facilitaire ondersteuning bij projecten en opdrachten
Onderneemkracht biedt faciliteiten en ondersteuning waar het gaat om front- en backoffice. Hierdoor kun jij je volledig richten op je kernactiviteiten.

• Uitbreiding en verdieping van vakkennis
Het organiseren van kennisbijeenkomsten, symposia en workshops bied je de mogelijkheid om je kennis op diverse gebieden te verbreden. Door je eigen inbreng vergroot je de kennis van je collega vakspecialisten.

• Collectieve inkoopvoordelen
Door krachten te bundelen en gezamenlijk op te treden nemen de mogelijkheden om inkoopvoordelen te realiseren toe. Zo is er sinds 2011, in samenwerking met Univé verzekeringen, een uniek product ontwikkeld op het gebied van aansprakelijkheid met dekking van vermogensschade. Door het afsluiten van deze verzekering kan een aanzienlijk voordeel worden bereikt op de kosten van beroepsaansprakelijkheid. (meer informatie)

• Winstcertificaten in een sterk zakelijk collectief
Onderneemkracht wordt geleid vanuit een besloten vennootschap, waarvan de aandelen zijn gecertificeerd. De partners hebben de mogelijkheid om deze certificaten te verwerven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een extra, passief inkomen te realiseren.

Zoek een specialist

Voer uw zoekopdracht in en druk op de Ga knop